Google as your Portfolio

Google Portfolio

Even een berichtje n.a.v. een blogpost van TrendMatcher en een gesprek dat ik had met een medewerker uit een team van ons ROC. Als ik in teams kom om te praten over Portfolio, dan hebben zij daar allemaal eigen denkbeelden bij. Eentje die steeds terugkomt: "We hebben een competentie-monitor waarin we aankruisen welk werkproces de student heeft gedaan en welke competenties hij daarin moest vertonen. In de fasen van het leerproces zie je zo heel overzichtelijk hoe hij er voor staat. O ja, het is in excel gemaakt. Kan dat online?"
Er is dus naast een portfolio ook behoefte aan een volgsysteem. Eerste reactie: verbouw zo'n excel tabel naar een database en breng deze online. Waarschijnlijk krijg je dan een systeem dat voor 1 uitwerking van competentiegericht opleiden geschikt is, voor 1 jaar. Want daarna zijn er weer andere wensen. Laat staan dat zo'n systeem voldoet aan de wensen van iedereen. Maar de eerste vraag was simpel: "Kan dit online?" Ja, eigenlijk nu al!

Daarom is bovenstaande afbeelding niet helemaal gereconstrueerd, jammer dat Google tot nu toe alleen financiële portfolio's aanbied. Waarom jammer?

Het is eigenlijk een beetje een optelsom van mogelijkheden:

- Capaciteit: Je portfolio draag je je hele leven met je mee. Nu zijn er natuurlijk allerlei bedrijven die portfolio's aanbieden, zelf experimenteren we met Sakai, maar een portfolio hosten voor je hele leven voor iedereen? De enige op dit moment die zo'n servercapaciteit (1 miljoen servers!) kan bieden is Google.

-  Eigenaarschap: De persoon zelf is verantwoordelijk voor zijn portfolio, niet het bedrijf/school waar hij werkt of studeert. Wat nu als je van job verandert of een andere studie gaat volgen? Meenemen vanuit andere systemen die aan de e-portfolio standaard voldoen kan natuurlijk ook en dan maar hopen dat alles compleet blijft tijdens een verandering van school en werk... Je Google account is persoonlijk en staat los van de plek waar je leert/leeft.

- Kosten: Gebruik van Google en dan vooral iGoogle is gratis en dat mag ook wel: we zitten niet voor niets tegen zoveel adwords aan te kijken.

- Toegankelijkheid van informatie op lange termijn: Google zou alle Portfolio's doorzoekbaar kunnen maken en zo een schat aan informatie ontsluiten voor latere digi-archeologen. Een "Leven-Lang-Leren" is leuk, maar waar blijft alles aan het einde ervan? Dan kun je het net zo goed bewaren voor anderen toch?

- Functionaliteit: Nu al komen steeds meer applicaties onder de huif van Google. Nog te volgen zijn o.a. wiki's. Mede mogelijk door de laatste overname van Jotspot. Ook zijn de toepassingen van Google Spreadsheets en Docs voor portfolio doeleinden legio. Voor toepassing als CMS, zie ook Willem Karsenberg's blog.

Toepassingen als Portfolio:

De basis van veel Portfolio systemen is nogal eenvoudig: bestandsdeling. Dit voor samenwerking, begeleiding en het kunnen aanbieden van prestaties ter beoordeling. Een prestatie kan zijn weerslag vinden in een foto of filmpje van een concreet eindproduct, een verslag of logboek van het leerproces, commentaar van medestudenten als feedback etc. Allemaal dingen die met een combinatie van Google tools te regelen zijn.

Voorbeeld: We gaan uit van een student die voor de dagelijks gang van zaken begeleid wordt door een tutor. Voor zijn ontwikkeling wordt hij gecoached en voor de beoordeling is nog een beoordelaar nodig. Hij werkt "natuurlijk" samen met andere studenten. En iedereen heeft een Google account.
- De tutor maakt voor elke student die hij begeleidt een Google Spreadsheet aan met zijn competentie monitor. Hij kan hiervoor eenvoudig zijn excel bestand importeren. Hij geeft elke respectieve student kijk-rechten in zijn monitor. De coach krijgt kijk-rechten in de monitor van alle studenten.
- De student maakt zijn prestaties en toont dit middels Google Docs / Picasa Webalbum of Blogger. Hij deelt dit met tutor en coach. Voor de samenwerking deelt hij de bestanden met zijn medestudent en geeft ze schrijf-rechten. Als hij iets ter beoordeling wil aanbieden, geeft hij de beoordelaar kijk-rechten.
- Medestudenten geven elkaar schrijf-rechten wanneer het nodig is om samen te werken.
- Anderen zoals BPV begeleiders, ouders, BPV bedrijven, vakdocenten kunnen op dezelfde manieren inkijken in de student zijn portfolio.

Downside?
- Verkoop je je ziel niet aan Google, de informatie Mogol? Google is niet charitatief en er zijn wat privacy-issues...
- Organisaties willen toch zelf systemen beheren? Of out-sourcen, ook prima, maar dan toch niet bij Google? Toch zijn er zo'n 1000 tot 2000 bedrijven per dag die starten met "Google-for-your-Domain". Veelal kleinere bedrijven, maar toch.
- Security: als je iets "buiten de deur" hebt staan is het toch onveiliger?
- Connectivity: Google is moeilijk aan te sluiten op je eigen back-office systemen zoals administratie etc.

Wordt vervolgd....