Facet - Voortgang implementatie en webservices op #samboict

Facet

De ontwikkeling en implementatie van Facet loopt al een tijd. Nynke de Boer praat ons bij op de 30ste saMBO-ICT Conferentie. Geen sinecure om een systeem te maken waarin straks een paar miljoen keer paar jaar een examen digitaal wordt afgenomen. Waarbij vanzelfsprekend de eisen op het gebied van beveiliging en stabiliteit hoog zijn.

De huidige architectuur leunt daarom op twee principes: examens online en/of lokaal. Lokale servers voor Facet presteren soms beter, vooral als de content van een examen 'zwaar' is, met filmpjes bijvoorbeeld of als het aantal studenten dat tegelijk examen doet hoog is. De resultaten worden dan erna gesynchroniseerd met het 'centrale' Facet bij DUO.

De 3.0 versie die uit is kan:

 • Zowel online als offline afname
 • Examens zijn eenvoudiger in te plannen
 • Een oefenomgeving met terugkoppeling
 • Mogelijkheid van inzage zonder opgave
 • Mogelijkheid voor inzage door docent
 • Verhoogde gebruiksvriendelijkheid

Op de product-roadmap staat voor 4.0:

 • Webservices: bijvoorbeeld het importeren van afnamegroepen, het exporteren van resultaten en koppelen met logistieke gegevens. De eerste pilot hiervoor loopt met leveranciers zoals Nubiko, Xebic, Computron en Trajectplanner.
 • Automatische scoorbare vraagtypes
 • Opschalen met public cloud in plaats van DUO infrastructuur. Metrieken nu: maximaal 600 locaties, waarvan 350 tegelijk online zijn met per stuk 350 kandidaten. Dat is te beperkt. Opschalen naar publieke cloud mag echter juridisch niet zomaar met deze soort gegevens.
 • Overweging om af te stappen van de client en gebruik te maken van bootable images.
 • Onderzoek naar gebruik van tablets voor oefenen en afname