Eduarte door Stoas en Olaf McDaniel

Stoas benadrukt het aansluiten bij de onderwijsprocessen, processen die tegenwoordig niet lineair zijn, maar cyclisch en in elkaar grijpend. Als voorbeelden worden de intake, het leerproces en het kwalificatieproces aangehaald. Er om heen grijpt het begeleidingsproces in, dat verbinding legt met de andere processen . Vervolgens wordt vanuit de processen bekeken welke gegevens vastgelegd worden. (Bekostiging, toetsen, loopbaan, plannen etc, het toale lijstje dekt de hele onderwijslogistieke keten). Dus aan elk proces worden gegevensgebieden gehangen. Deze worden weer vertaald naar modules of applicatieonderdelen.

Vervolgens wordt gedemonstreerd hoe dat tot uiting komt in DBS (Deelnemer Begeleidingsysteem). Het bevat een overzicht/dashboard en een zorgvierkant. (studievoortgang, gedrag, begeleiding en capaciteiten). Het biedt daarnaast signaalfunctionaliteit, zodat er acties getriggerd worden. Op de één of andere manier heeft QuestionMark Perception  met feedback er ook mee te maken.

De competentiemeter: is het koppelvlak tussen het portfolio en de kwalificatie. Hiet worden de bekende matrixen getoond van werkproces/kerntaak/competenties.

Vervolgens wordt er een model getoond waarin onderscheid gemaakt wordt tussen applicaties van derden (primair en secundair) en de onderdelen waar Eduarte zich op richt. Dat betekent alles behalve HRM, CRM, Financien, Portfolio, LMS, Toetsen en Planning etc. En wel: kernregistratie, DBS, Aanmelding, Voortgang, competentiemeter.

Olaf neemt het stokje over:

De uitdaging waar men voor staat heeft te maken met complexe onderwijslogistiek en individuele leerroutes. Ook de externe druk neemt toe: minder uitval en meer verantwoording. De controle op aanwezigheid wordt hier ook genoemd. Ergens vreemd dat fysieke aanwezigheid zo'n nadruk krijgt in moderne vormen van leren. Al met al leidt het tot nieuwe functionele eisen en technische consequenties.

De oplossing van Stoas/Topicus is een SOA/SAAS gebaseerd systeem. Op 28 april wordt DBS opgeleverd, 10 april is er nog een presentatie. De volgende module is de aan/afwezigheidsregistratie. Voor de zomer moet dit af zijn. De kernregistratie wil men klaar hebben als de uitkomst van de europese aanbesteding duidelijk is. De integraties met de andere systemen (niet van Eduarte) komt in 2009.