Drie modellen en de onderwijsmanager

leo bakker jan bartlingDe presentatie werd gegeven door Jan Bartling (ROC-i) en Leo Bakker (Kennisnet). In hun samenwerking heeft men masterclasses ontworpen voor managers. In deze masterclasses probeert men de link tussen beleid en ICT te leggen. Om een indruk te geven laat Jan zien hoe die masterclasses in elkaar zitten. (Jan doet zijn jasje uit... we gaan een middag in 3 kwartier stoppen!)

Er is een grote kloof tussen Onderwijs en IT. "IT is ingewikkeld en je mag niets" versus "gebruikers zijn dom en snappen niets". Om het grijpbaar te maken worden 3 modellen angeboden:

  1. Van ROC-i: met 3 pijlers (infrastructuur, beheer en ict management) en 4 processen (deelnemer, onderwijsontvoering, begeleiding, secundaire processen).
  2. Henderson Venkatraman:   een 4 vlaksmodel met een IT/Business as en een Operationeel/Strategische as. (Net als het 9 vlaks model van Rik Maes, maar dan zonder de tactische en verbindende laag) Jan illustreert soorten problemen als een vlak of verbinding ontbreekt. Henderson
  3. Benson: Van Business Strategies naar Business Results. Het probeert de vraagt te beantwoorden "Hoe krijgen we de kudde de juiste kant op?" En dan vanuit de hele organisatie en niet alleen vanuit management. Vervolgens wordt in 7 stappen getoond hoe je dit uitwerkt.

Zelf vond ik het 2de en 3de model het meest tastbaar en praktisch inzetbaar. Vooral de 7 stappen die Jan illustreerde.

(Dit is een crosspost op www.blogisch.nl en rocmb.blogspot.com)