Deug2007

DEUG

Ik bezoek vandaag de conferentie DEUG2007 in Bussum. DEUG staat voor Dutch Education User Group. Oftwel de gebruikersvereniging Peoplesoft in onderwijs. Omdat we ons als ROCMB oriënteren op de opvolger van nOISe leek het ons goed de stand van zaken te bekijken bij Peoplesoft.

De inleidende presentaties waren vooral voor de sponsors/leveranciers en blaakten uit in open deuren. Veranderend onderwijs, student centraal, snelle ICT veranderingen. Hoe waar ook, zijn er nog mensen die deze bekende slides nog niet kennen? Ik hoop in de workshops meer inzicht te krijgen in implementaties bij andere ROC’s. De onderwijslogistieke toepassingen van PeopleSoft Campus solutions zijn nu nog onbekend bij me.

Ik heb 4 sessies bijgewoond en ervaren dat livebloggen een hele uitdaging is. Kon geen open netwerk vinden, dus maakte weer dankbaar gebruik van mijn Post2Blog - offline blogtool.

Parallelsessie 1: De student centraal door Judith Hultermans (ATOS)

Judith laat een overzicht zien van de nieuwe versie (9.0) van Campus Solutions. Aan de ene kant de inrichting van studievoortgang en aan de andere kant de gevolgen voor "Selfservice van de student". De studievoortgang bevat de vakken die doorlopen kunnen worden. Vervolgens worden er eisen gesteld die je koppelt aan de onderdelen in de studievoortgang. Het bijbehorende model komt in eerste instantie redelijk "old-skool" over. De vereisten zijn de onderdelen van het curriculum.

Wat vervolgens mogelijk wordt, is dat in "Mijn Planner" de student zelf de vakken/onderdelen gaat plannen. Tijdens het invullen van de planner, gaan er tellers meelopen die tonen hoeveel studiepunten het oplevert en je nog hebt te plannen. Overigens komt het reguliere aanbod ook in beeld. Oftwel: dit vak bieden we meestal dan en dan aan... De planner toont niet of het uitvoerbaar is in de tijd. De planner werkt op termijn of periode niveau, meestal is dat een jaar. Vervolgens voegt de student zijn onderdelen toe aan een heuse "shopping-cart".

Op welke manier is hier nu de student centraal?

- De student toont initiatief voor het kiezen van de onderdelen in de termijnen.

- Daarna schrijf hij zichzelf in voor een klas. (self-enrollment)

Vragen:

- De inrichting komt nogal hbo/univ over? Met academische jaren enzo. Het bleek dat we tegen de inrichting van de Vrije Universiteit Breda zaten te kijken.

- Waar vindt ik de aansluiting met POP, PAP, competenties, werkprocessen etc.? Die is er dus niet.

Kortom: mijn ogen gingen niet twinkelen, alleen het idee van een shopping-cart vond ik wel nuttig. Het lijkt erop dat het als studentadministratie zich beperkt tot de zogenaamde "kern-applicatie" en niet echt bedoeld is ter ondersteuning van onderwijslogistieke processen.

Parallelsessie 2: Program-enrollment for VAVO, also usefull for other studies? door Frank Cuypers

Frank begint met een uitleg over boomstructuren in testen zoals ze dat in eerste instantie voor VAVO hebben gebouwd. Oftewel: ik doe een opleiding, heb daarin vakken, met daarin toetsen. Hieruit valt natuurlijk een resultaat te berekenen. Vervolgens wordt dit gekoppeld aan, ja aan wat eigenlijk? Misschien mis ik PeopleSoft achtergrond, maar generieke modellen kan ik meestal wel volgen, los van de applicatie.

Wat gebeurt er dus meer dan een integere cijferadministratie? Op basis van de resultaten worden er courses aangeboden. Dus een soort maatwerk op basis van de studieresultaten van een individuele student. Heb je ergens een voldoende voor, dan verschijnt het volgende onderdeel automatisch in beeld. Waarom vind ik het nu niet spannend genoeg? Ik denk omdat het overkomt als iets waar weer veel inrichting en beheer bij komt kijken, terwijl het effect minimaal is. Frank gaf ook toe, dat het niet aansluit bij zelf-inschrijving. Bruikbaar in MBO: werd betwijfeld in het publiek. Competenties en kernprocessen passen niet goed in het getoonde model.

Pauze: was voor mij een sessie op zich, die zoals elke sessie uitloopt. Ik heb bijgepraat met Jim Dohorty en Jan van den Berghe van Sakai4u. Wat duidelijk naar voren kwam is dat Peoplesoft Campussolutions blijft bij de kernadministratie. Om toch een integrale aanpak te kunnen bieden op onderwijslogistiek gebied, gaat men partneren met Sakai. Deze integratie is niet iets wat de klant moet uitvinden. Door de architectuur zullen deze systemen met elkaar praten. Zo hoopt men aan de ene kant in de administratieve noodzaak te kunnen voorzien en aan de andere kant de flexibiliteit te bieden die de onderwijswerkvloer nodig heeft. Dit kan een aanpak zijn die 2 zaken oplost:

- de spagaat tussen losse tools en monsterapplicaties.

- de spagaat tussen administratieve beheersing en de vrijheid die men nodig heeft op de werkvloer.

Parallelsessie 4: Campus Solutions & Beyond door Susan Beidler en Lucas Heymans

Susan en Lucas toonden de roadmap van Oracle en hun ideeën over studentadministratie-systemen.

- Men beloofd voor 2009 en erna betere datakwaliteit tussen de verschillende onderdelen van het systeem.

- Inschrijving op aanbod flexibeler en beter.

- CRM inbouwen als basis voor student/alumni levenscyclus. Als de student klant is tijdens de opleiding èn je wilt hem na de opleiding nog iets aanbieden, dan moet er een blijvende relatie opgebouwd worden.

- Inbouw van helpdesk als online frontoffice, ook voor studenten. In vraaggestuurd onderwijs moet de vraag toch ergens neergelegd worden?

- Integratie met LMS-en. Oracle is partner geworden van Sakai en ondersteunt de open standaarden (IMS) die nodig zijn voor de integratie. Ook SurfFoundation is hier bij betrokken. Tot nu toe is hier veel werk voor gedaan achter de schermen.

- Oracle’s "Academic Enterprise Solutions" zal in de toekomst niet meer alles stuk-voor-stuk koppelen. Integratie met o.a. Sakai, contentsystemen etc, worden via SOA (Oracle Fusion) geregeld.

-