De ICT Onderwerpenkaart

Voor het ICT Jaarplan waar ik bij betrokken ben, zocht ik nog een ordeningstructuur voor alle onderwerpen die langsvliegen. Na enig peinzen, ben ik tot een lagenmodel gekomen. Deze deelt alle Informatie/Techniek gerelateerde onderwerpen op in de volgende lagen:

  • Sturing: De laag waarin governance over IT plaatsvindt en managementinformatie geborgd ligt.
  • Mensen: De laag die aandacht geeft aan professionalisering, cultuur en gedrag.
  • Processen: De laag die het werk omschrijft en de vraag “Wat doen we?” beantwoordt.
  • Applicaties: De laag die omschrijft waarmee we ons werk doen en de vraag “Met welke systemen?” beantwoordt.
  • IT Omgeving: De laag die de besturingssystemen en generieke IT systemen (Middle-ware) beschrijft. Hier ligt de vraag “Waarop draaien de systemen?”.
  • Infrastructuur: De faciliterende nutsvoorziening die dit alles mogelijk maakt.
IT Lagen en Onderwerpen

Ik gebruik het om tijdens dialogen te voorkomen dat 'alles-met-alles' te maken heeft, complexiteit te verminderen en activiteiten te kunnen duiden. Er zou best enige discussie mogelijk zijn over de lagen zelf en de schikking van onderwerpen daarbinnen enzo. Belangrijker dan dat het perfect klopt, volgens ieders wereldbeeld, is dat ik een onderlegger heb die werkbaar is.

Zelf printje maken op hoge resolutie? Download hier.

Mijn eerdere visualisaties over Devices en Professionalisering.