Conferentie Roc-i-Partners

Ik ben vandaag bij de 18de themaconferentie van ROC-i-Partners. We zijn te gast op het Davinci college. Enkele indrukken in mijn fotostream.

Keynote sesie door Max Hoefeijzers: "Het leerpark, de Davinci onderwijsvisie en de rol van ICT"

Max licht toe welke visie achter het leerpark hier schuilt: "Anders leven, leren en werken". "Je wordt toch geen ROC om alleen maar een groot leerlingreservoir te hebben? We zijn anders dan wat er voor ROC bestond".

Max benadrukt de rol van een ROC in de maatschappij en het netwerk waar je deel van uit maakt. Een school is geen geïsoleerde omgeving meer. Grenzen van instellingen vervagen, partners van samenwerking ontstaan. Dit komt tot uiting in de meerdere functies van het leerpark-gebied. Het leerpark wordt gezien als een leeromgeving waarin ook andere competenties dan vakinhoudelijke geleerd worden. Daarom zijn er ook bedrijven en woningen in het leerpark. Dat biedt leren in een setting met echte klanten en echte realistische  leerwerkplekken. Dus niet alleen (theoretische) vaklokalen.

Het onderwijsmodel dat DaVinci hanteert:

  • Begeleide vraagsturing, praktijk voorop.
  • Eelke student een portfolio en trajectbegeleider. 
  • Metafoor voor loopbaanontwikkeling: reisbureau. 

De rol van ICT om dit model te ondersteunen kwam echter (gezien de tijd?) beperkt naar voren. Wel wordt aan de ICT afdeling de vraag gesteld: "Wat gaan jullie het eerste doen om dit te ondersteunen?" De directeur antwoord: minder de nadruk op beheren en meer op onderwijs!

Eerste ronde workshops: "triple A in de praktijk" door John van der Meulen en Bert Klompmaker.

John vertelt dat er 2 takken zijn binnen TripleA: één voor de kernregistratie en de hele aanbesteding er omheen en één voor de andere modules. De samenwerking tot nu toe laat zien dat de beheersmatige kant van studenten helemaal niet zoveel verschilt tussen ROC's. In werkgroepen werken mensen uit de verschillende ROC's samen om processen te definiëren, middels de bekende wiki.

Verder wordt er komende week een nieuwe samenwerkingsomgeving gelanceerd (Aquarius), dat meer mogelijkheden biedt dan alleen de wiki. Deze wordt open ter beschikking gesteld aan "Onderwijs Nederland".

Bert vertelt over de toekomstige manier van in/uitstroom: i.p.v. "crebo-in/crebo-uit" hoopt men op "domein-in/domein-uit". Dat zou leiden tot andere eisen aan het systeem. Het totale functionele ontwerp is voor iedereen beschikbaar. Daarnaast moet de onderwijscatalogus "Open Source" zijn. Èn de kernregistratie het liefst ook. Als pro-open-source evangelist vindt ik alles wat naar open ruikt goed, maar in dit geval vindt ik het frapant en logisch tegelijk: frapant om dat er tot nu toe geen leverancier is die dit doet (Peoplesoft, Logica CMG etc), tegelijkertijd logisch omdat het beleid vanuit overheid steeds meer neigt naar Open Source. Zeker als zaken tot stand komen met publieke gelden. Voor de onderwijscatalogus geldt dit zeker. In mijn ogen moet dan het intellectuele eigendom van dat onderdeel ook in handen zijn van "de community" en niet bij de leverancier. Vraag uit de zaal: "Kan iemand die later begint, het pakket dan gratis krijgen?" Dat is een standaard vraag bij open-source. In de praktijk betekent het dat je voor onderhoud, hosting en consultancy wel kosten hebt, i.p.v. kosten voor licentie. Zelf installeren en onderhouden zonder de leverancier in te vliegen is dan veel te complex en te specialistisch.

Stand van zaken aanbesteding: 6 oktober komt de definitieve bieding, 16 oktober komt het gunningsbesluit en 4 november wordt het bekend gemaakt. Einduitslag kan wel geraden worden... Implementatie start in November 2009.

Update 22-09-2008: De presentatie is hier te vinden.

Tweede ronde workshops: "Zicht op resultaten" door Koning Willem 1 college.

Op het KW1C ontstond meer behoefte aan ordening van managementinformatie en meer rationele sturingsinformatie. Hiervoor heeft men een management dashboard aangeschaft. De ambities: informatie waarop je kunt sturen, geen "nice-to-know's", van tevoren benoemde indicatoren, acutele informatie (hoogstens een dag oud) en men wil normen gaan verbinden aan prestaties.

Het managementdashboard vormt zo "de poort tot het verhaal achter de cijfers". Zonder de analyses doe je de werkelijkheid geweld aan. Het systeem is niet aangeschaft op basis van een powerpoint-demonstratie van de leverancier, maar men heeft gevraagd het dashboard te tonen "gestekkert" op de eigen systemen.

Vòòr aanschaf van het systeem waren wel de formats, modellen, begrippen en berekeningswijzen uitgewerkt. (Dat liep op mijn eigen ROC andersom) Thema's die KW1C in de toekomst op hun dashboard willen: imago, innovatie, wet en regelgeving, financiën etc. De eerste twee zijn vanuit de beheersmatige kant moeilijker meetbaar te maken.

De rendement en succesdefinities kunnen verschillend zijn: voor externe verantwoording telt men alleen bekostigde studenten, voor interne verantwoording wordt elke student meegenomen.

Algemene indruk: het lijkt me een pragmatische aanpak, waarin de gewenste informatie goed boven tafel komt.

Stand van zaken ROC-i door Ben Geerdink

Ben benadrukt de samenwerking met andere organisaties zoals ROC-i, BVE Platform, DEUG, MBO Raad. Motto: "Goede behouden, kracht bundelen" Wat mij betreft mag "netwerk in de dop" PARELL daar ook bij. Hij hoopt dat er een blauwdruk komt voor deze nieuwe organisatievorm. Opzich gaat ROC-i door, maar bezint zich op positionering.

De volgende themaconferentie is in januari bij het ROC Mondriaan. Ook komt er in februari een conferentie Onderwijslogistiek.

Keynote “Onderwijslogistieke processen en ICT - in het kader van CGO” door Luc Verburgh

Luc schetst 3 vertrekpunten of gebieden die in instellingen met verschillende nadruk gebruikt worden:

  • Onderwijskundig: HOE
  • Kwalificatiestructuur: WAT
  • Flexibiliteit en maatwerk: FORMULE

Afhankelijk van de nadruk die één van de 3 krijgt worden er andere vragen aan ICT gesteld. Luc presenteerde de resultaten van de ICT Quikscan. Hierin worden 20 kernfuncties onderscheiden. Voor 3 kernfuncties zijn de systemen sterk gestandaardiseerd. Voor 5 functies zijn nauwelijks systemen. Voor 12 van de 20 kernfuncties wel, maar dan niet gestandaardiseerd. Het rapport wordt uitegegeven door kennisnet.

Derde ronde workshop: ELD - nu en in de toekomst

Alhoewel ik gisteren al bij een bijeenkomst hierover was, schoof ik toch aan, gezien alle openstaande vragen. De presentatie is hier te vinden.