Cloud computing bij ROC Aventus - samboict

cloud computing

Roy Dusink presenteert hoe ROC Aventus cloud computing gebruikt. Hij opent met de elementen uit het beleidsplan: 'Zorgen dat het werkt', stabiliteit, mobiliteit, innovatie, afstemming met onderwijs. Praktisch gezien hebben zij een 'Microsoft, tenzij... '  en 'In de cloud, tenzij...' beleid. Enkele concrete doelen:

 • 90% van de applicaties zijn in 2012 webbased. Ze zitten nu op 13%.
 • Vanaf cursusjaar 2011-2012 heeft elke student verplicht een laptop.

De ervaringen tot nu toe:

 • Omdat sectoren zelf cloudservices kunnen afnemen, is ondersteuning een extra aandachtspunt.
 • De autonomie in het afnemen van cloudservices verlegt de beheerslast naar het primaire proces.
 • De privacy van gegevens waarborgen is moeilijk.
 • Monitoring van beschikbaarheid en prestaties vergt aandacht, om zo niet reactief maar proactief regie te kunnen voeren.
 • Veel leveranciers staan open voor het ontwikkelen van webservices. Tegelijk staat dat de snelle implementatie van cloudservices in de weg. Dienst afnemen kan morgen, koppelingen via webservices ontwikkelen kost maanden...
 • Leg vroeg de nadruk op beveiliging, vooral als je te maken hebt met koppelingen tussen je eigen instelling en meerdere leveranciers.
 • De benodigde expertise is erg hoog.

Zelf vind ik hun doelen ambitieus, maar actueel! Roy schetst verder hoe zijn ICT afdeling van karakter verandert:

 • Het beheermodel verandert. De harde techneuten zijn minder nodig, functioneel beheerders en contractmanagers des te meer.
 • Meer regievoering op SLA's, schaalbaarheid en dataportabiliteit. Sommige cloudleveranciers bieden geen SLA of zijn niet schaalbaar. Laat staan dat ze om kunnen gaan met je eigen 'exit-strategie' (Als je afscheid neemt van de leverancier, krijg je je data dan op een goede manier mee?).
 • Werken onder architectuur.

Roy vraagt ook iets terug: Is er binnen saMBO~ICT ruimte om samen te werken op het gebied van generieke webservices en het bewaken van standaarden? Men heeft toch het gevoel zelf het wiel te moeten uitvinden en de expertise is schaars. De ondertoon was, terecht, een dringende oproep...