BVE Platform: Leveranciersdag

bvelogo.jpg

Ik bezocht gisteren in Lunteren de BVE Platform dag. De titel was de "Markt van Leveranciers" vanwege alle presentaties van leveranciers van studentadministratie-systemen.

In de welkomsessie kwam naar voren dat het karakter van dit netwerk aan het veranderen is: van gebruikersgroep nOIse, naar meer algemene kennisdeling tussen gebruikers van verschillende studentvolg/administratie systemen. Dus zowel kernapplicaties (bekostiging, beheer studentgegevens) als systemen voor onderwijslogistiek (begeleiden, volgen, matchen, plannen etc.)

Hierna volgen enkele impressies van hoe ik het zelf ervaren heb, dus subjectief. Meer informatie moet natuurlijk komen van leveranciers zelf.

topicuslogo.jpg 

Product: Deelnemerbegeleidingssysteem DBS
Door:  Ed Mijnen, Martin Goffau, Reinhold Kelderman, Ton Weenk

Ed Mijnen (Stoas)

Ed vertrok vanuit de conclusie van de strategie dag 21 mei en noemde de richting die STOAS uitgaat:
- Vasthouden aan visie en technologie keuze
- De Roadmap voor ontwikkeling wordt aangepast
- Strategische keuze voor de invulling van leveranciersrol: LogicaCMG en Stoas ontwikkelen niet samen het nieuwe nOISe.¼br> - De oude nOISe wordt nog wel geserviced, voor de komende 5 jaar inclusief wettelijke eisen.
- Ze zetten een nieuwe lijn met een nieuwe partner uit: Topicus. Zij zijn aanvullend, Topicus bouwt de software. Stoas is partner voor de supportketen.

Op korte termijn biedt men wel alvast de begeleidingsmodule aan, ook op de huidige nOISe en Vocus voor VO.

Samengevat: Topicus ontwerpt/bouwt en Stoas levert input, kennis, ervaringen, klantsupport, implementatie.

Martin de Goffau (Topicus)

Martin gaf een schets wie ze zijn als leverancier:
- Topicus positioneert zich als "keteninformatiseerder" en doet dit middels Saas: Software As A Service. Dit betekent dat alles bij hun gehost wordt, er geen lokaal beheer en onderhoud nodig is, alleen internet.
- Ze bieden producten voor het volgen van patiënten, peuters, leerlingen po, vo en nu ook studenten BVE.
- Er is ervaring met EduArte op het Carmelcollege.
- Ze staan in de Deloitte fast 50.
- Ontwikkelmethodiek: alleen globale planning om geen tijd te verliezen aan wijzigende detailplanning, ontwikkeling per component, korte slagen (2/3 weken), dit alles vanwege het veranderlijk karakter van functionele specificaties. Ook betrekken ze eindgebruikers bij de ontwikkeling.

Reinhold Kelderman (Stoas)

DBS, het Digitaal BegeleidingsSysteem wil de nadruk verschuiven: Van registreren/rapporteren naar signaleren/monitoren en heeft dit uitgewerkt in zorgvierkant. Dit is een navigatiemiddel om vanuit 4 perspectieven tegen begeleiding aan te kijken.

Stand van zaken: de functionele beschrijving, procesomschrijvingen, showcases voor instellingen en eerste concept zijn klaar.

Vervolgens schetst Reinhold de ontwikkeling in begeleiding:
- Van groep naar individu
- Meer keuzevrijheid (ballenbak trajecten)
- Vorderingen zijnminder cijfermatig
- Aktoren: ook bedrijf/privé/school spelen een rol.

Men wil dit kunnen ondersteunen door:
- Informatie te plaatsen in de context van het proces, zorgvierkant als navigatiemiddel.
- Het beperken tot relevante informatie, door een signaal functie in te bouwen, je ziet alleen dat waar je actie op onderneemt.
- Procesbenadering: Processen zijn onderweg te definiëren. Dus als de organisatie verandert kan het systeem mee veranderen, zonder de hele inrichting om te gooien.
- Signaleren: indicatoren die een signaal triggeren, per individu. De signaalfunctie kan ook naar groepen aggreren.
- Zero learning curve: het programma moet zo intuïtief zijn dat er geen training nodig is.

Wat ik in eerste instantie opvallend vond: als je DBS zelf wilt installeren in je eigen infrastructuur, dan is de prijs hoger dan als je het bij de leverancier laat hosten. Blijkbaar werkt het Saas principe voor grote aantallen dusdanig voordelig, dat onderhoud plegen en updates ondersteunen bij meerdere instellingen duurder is dan alles zelf hosten als leverancier.

-----------------------------------------------------------
cmg-logo1.jpg 

Product: Trajectvolger: Leren en Begeleiden
Door:  Logica CMG, Microsoft, ROCMN

De visie van LogicaCMG: het ondersteunen organisaties bij het waarde toevoegen aan de onderwijsketen. De focus ligt hierbij op onderwijslogistiek. Ze Onderscheiden 4 clusters: kern (geld), planning (BPV, leerarrangement), front (ELD, inschrijvingen), volgen.

Voor volgen is de "TrajectVolger" gebouwd in samenwerking met ROC MN.
Kernvraag hierbij was: Hoe ga ik begeleiden? / hoe ga ik verantwoorden?

Daarna volge de een demo van Trajectvolger. De opdracht waar het aan moest voldoen was o.a.wet en regelgeving afdekken en het verschaffen van management informatie.

Functionaliteit op een rij:
- Communicatie cursist: rooster, toetsing, opslag dossier
- Communicatie opleider: bedrijf/werkplek
- Registratie: gespreksverslagen, studievoortgang, brieven, houding/gedrag, presentie.
- Dossiervorming

Resultaat ROCMN samengevat:
- Totaalbeeld deelnemer direct in beeld.
- Sneller actie ondernemen middels signalering.
- Beter Management Informatie.
- Verantwoording aan derden eenvoudiger (bekostiging etc).
- Docenten moesten een drempel overwinnen, maar ervaarden snel dat het systeem ondersteunt, meer dan dat het je belast.
- Begeleiden is eenvoudiger.
- Gebruiksvriendelijkheid en webontsloten: lage learning curve.
- Koppeling met Untis en Eduflex, maken makkelijke imports van rooster mogelijk.

Eigen indruk: Deze presentatie had niet misstaan op een conferentie "Aanwezigheidsregistratie" Het leunt heel erg op presentieregistratie. Dit aangevuld met communicatie er omheen (brieven, berichten) Het is natuurlijk maar 1 module, van een groter systeem dat er nog moet komen... Dus als tool vast handig, maar we zijn niet meer op zoek naar losse tools.

Technisch: het framework waarop ontwikkelt wordt is dezelfde waarmee de nOISe vernieuwing ingezet wordt, het .Net framework en Microsoft Dynamix.

Prijs €5,00 per deelnemer aanschaf, jaarlijkse fee €4,50

--------------------------------------------------------------

Onderwerp: Triple A Plan Van Eisen
Door:  John van der Meulen, Michiel Musters, Philip van Klaveren.

Triple A is een samenwerkingsverband tussen 3 ROC's. Ik zal hier niet op de inhoud van het PVE ingaan, aangezien de presentatie ook gesloten was voor leveranciers. Anders stoort dat het aanbestedingsproces. Wat ik wel kan zeggen is de unieke manier waarop het plan van eisen tot stand komt:
- In plaats van een detailuitwerking van alle mogelijke functionaliteit uit te werken in een vuistdik rapport, is men vertrokken vanuit de bedrijfsprocessen zoals die plaatsvinden in het primaire en ondersteunende proces. Van een proces zijn vervolgens de actoren, resultaten en werkwijze uitgewerkt. Men noemt dit "Use Cases". Een systeem moet vervolgens zo'n proces ondersteunen.
- De uitwerking werd vastgelegd in een wiki. Alle definities, processen, actoren etc. kwamen zo in samenwerking tot stand.

Actoren zijn blijkbaar zo generiek te maken dat ze gelden voor meerdere (alle?) ROC’s. Dus samenwerking is praktisch, de overeenkomsten tussen ROC’s zijn groter dan de verschillen.

----------------------------------------------------------
Product: EduArte
Door:  Topicus

De presentatie had gedeeltelijk overlap met de eerste, samen met Stoas. Wel was ik nieuwsgierig naar enkele technische vragen. Samengevat:

- Saas betekent inderdaad geen technisch/applicatiebeheer of onderhoud voor het instituut.
- De SOA architectuur ondersteunt flexibiliteit: als de onderwijsprocessen veranderen, dan vereist dit geen uitgebreid migratietraject.

- Onderwijslogistiek: ze gaan dit implementeren volgens model “afsprakenbeheer” (een aktiviteit op een bepaald moment, plaats en personen wordt vastgelegd en afgewerkt)
- Onderwijsaanbod: opdeling leertaken, koppeling competenties en werkprocessen.
- Ze draaien zelf op Oracle, het is gescheven met J2EE
- Koppelingen: het zal de gebruikelijke import/export bevatten. Maar er zijn ook koppelingen mogelijk doordat men een webservice publiceert, als andere pakketen ook webservices kunnen praten, dan vindt er zo een "live-koppeling" plaats.

Modulair opbouw:

- De Kernel bevat: EDD, verantwoording voor derden en het leerarrangement.

- Het Participatie gedeelte: aanwezigheidsmodule. Input: rooster, registratiepakket, administratiesysteem. Output: LVS

- Optionele modules: MIS, BPV, DBS, Ouder Portal