BI Symposium

Ik was vorige week op uitnodiging van EFM te gast op het BI Symposium 2007. BI staat voor Business Intelligence, oftwel “bedrijfswijsheid”. Het thema was “Pervasive BI”, informatie op het moment dat je het nodig hebt, in geschikte vorm en beschikbaar voor iedereen op de werkvloer. Dus niet slechts bedrijfswijsheid die helpt bij sturen, de gewone managementinformatie.

Deze “BI for the masses” wordt daarom gelijk omgedoopt tot BI 2.0, zeker als er nog een vorm van collaboration bij komt kijken. Enige relativering:

bicomic.jpg

Hierna volgen een aantal impressies.

Keynote: Unified Information Management
Door: Tim Jennings van de Butler Group

timjennings.jpg

Tim illustreerde zijn verhaal met de aanschaf van een camper. Vrij vertaald: “Wil je een kasteel op wielen of een busje met een matras?” Oftwel: Wat heb je echt nodig aan informatie?
Als je dat als manager zou willen nagaan is een 5 minuten test genoeg: Stel je moet als manager een verantwoordingsgesprek voeren en je hebt 5 minuten om al je cijfers, tabellen, grafieken erbij te pakken, welke zou je dan meenemen?

Daarna liet hij zien dat er verschillende soorten van BI zijn, afhankelijk van welk proces je bekijkt:
- Maintain: als je slechts blijft doen wat je al deed, voldoet Operational BI.
- Improve: wil je processen optimaliseren, dan vereist dit Tactical BI.
- Innovate: wil je daadwerkelijk veranderen, is Strategic BI nodig.

biinnovate.jpg

De mate van formalisering van deze soorten BI toont aan, hoe “mature” een organisatie is.

Belangrijk volgens Tim:
- Accountability: Ieders rol in BI dient duidelijk te zijn, zodat beslissingen op basis van bepaalde informatie terug te voeren zijn op de “eigenaren” van deze informatie.
- Nieuwe competenties: sturen op basis van BI is niet aangeboren.
- Management informatie is een motor voor innovatie.

Keynote: Dynamic Warehousing, Case Study
Door: Mario Passalacqua

BI for the masses is volgens Mario BI die zich presenteert met behulp van mash-ups en feeds en stelt de gebruiker centraal. Vervolgens illustreerde hij dit met de implementatie van BI voor de New York police department. Vroeger was het gebruikelijk dat informatie over een crimineel zich in meerdere systemen bevond, verspreid over allerlei afdelingen etc. Door het afbreken van deze silo’s is men in staat om veel sneller te handelen. Filmpje:


[youtube http://www.youtube.com/watch?v=B4GndXLW9wE]

Workshop: Betekent SOA het einde van BI?
Door: Martin van den berg

martin_van_den_berg.jpg

Het korte antwoord is nee. Martin presenteerde eigenlijk veel vragen, en niet zozeer antwoorden, er zijn voor een bedrijf allerlei opties. Hij gaf wel een definitie van een “service” in SOA:

“Een herbruikbare component die een bewerking doet om een processtap te ondersteunen die de business gebruikt om waarde te creëren”

Vervolgens liet hij een scenario zien:
1. Monolithische applicaties leveren losse lijsten data/informatie op.
2. Monolithische applicaties leveren informatie aan een dedicated BI omgeving (datawarehouse + presentatietools). Deze ontsluit de informatie.
3. Een datawarehouse wordt gevoed met dataservices, wat het zogenaamde ETL vervangt. De reporting wordt als een business-service uitgevoerd.

Kort samengevat: alle BI tools aan voor en achterkant voor vullen van datamarts, reporting en tonen van dashboards, worden in een SOA architectuur zelf services.

Keynote: The future of Performance Management
Door: Frank Buytendijk
Blog:
http://blogs.oracle.com/frankbuytendijk

fbuytendijk.jpg

Frank is een levendige spreker die in staat is om visie te koppelen aan hele concrete dagelijkse zaken. Hij lardeerde zijn verhaal over “co-creatie” met voorbeelden van producten: de Senseo, iPod die stappen telt van Nike schoenen, thuis-tap van Krups/Heineken etc. Hiermee wordt ineens de klant van het ene bedrijf ook de klant van de partner.

Frank benadrukte de noodzaak van co-creatie om te kunnen innoveren. Deze kruisbestuivingen tussen bedrijven komen steeds vaker voor. Dit stelt andere eisen aan BI. BI is van oudsher geneigd om in hiërarchieën te denken terwijl samenwerking beter tot stand komt in een netwerkorganisatie. Vragen: Hoe creëer ik een omgeving waarin een netwerk optimaliseert? Wat voeg ik toe aan het succes van mijn partners?  Belangrijker wordt steeds meer het “managen van relaties”.

Korton, B.I. 2.0 heeft niet alleen te maken met het sociale netwerk van een individu, maar met “the social graph” van een bedrijf/organisatie in zijn geheel.