Aanval op de uitval door Kees Waijenberg en ROC van Amsterdam

Vanuit het gemeentelijke achterstandenbeleid in Amsterdan richt men zich op terugdringen van de uitval. Overgangsmomenten PO/VO en VO/MBO worden als risicovol bezien. De student wordt als het ware "ge-tracked en ge-traced". Deze overgang wordt de kernprocedure genoemd. Partijen die erbij betrokken zijn: MBO's (4), VO (50) en de gemeente.

Korte Schets:

De regio Amsterdam bevat 10% van de VMBO populatie van Nederland. De noodzaak ontstond vanuit: Onduidelijkheid bj VO waar de student zich aanmeld, veel te laat aanmeldingen, en het convenant "Aanval op de Uitval". Schooljaar 2005/2006 heeft men als een  ontwikkelingsjaar ingezet, 2006/2007 was proefjaar (voor de implementatie van een gemeenschappelijk elektronisch loket). Resultaat: nog slechts 150 studenten die "kwijt" zijn in de regio. Verder doen alle partijen vrijwillig mee.

Technische Opzet keten:

 • Loket op internet in vorm van portal: de vo scholen en mbo scholen het toegang tot hun respectieve studenten. Daarin ziet men waar iemand zich aanmeldt en wat de status is van de plaatsing.
 • Als basis wordt de IB-foto van de regio gebruikt. Omdat gedurende het examenjaar er minimaal wijziging is.
 • Leerlingen worden voorzien van kenmerken.
 • VO scholen kunnen informatie aanvullen (begeleiding, rugzak etc.)
 • VO ziet of een student "aankomt".
 • MBO krijgt de basisgegevens van de leerlingen.

Voorwaarden om dit te automatiseren: Gedragen procedure, interne borging en een intermediaire instelling die regisseert.

Uitgevoerde verbeteringen vanuit ROC van Amsterdam

 • Eén systeem voor intake en aanmelding. Alle eigen gebouwde intakemodules heeft men de uitgefaseerd.
 • Alle aanmeldingen werden verwerkt in Peoplesoft (zowel digitale als papieren aanmelding).
 • De intakeprocedure is voor alle mbo's gelijk getrokken.
 • Er is personeel ingezet om de relatie vo en mbo te onderhouden.
 • De resultaten van de intake worden 2 keer per week overgezet naar het loket.

Conclusie: mooie inkijk hoe men het in de regio Amsterdam heeft georganiseerd. En gezien onze opkomende convenanten leerzaam.