Day: 25/04/2013

Stand van zaken iECK

ECK Logo

H.P. Köhler neemt ons mee in de voortgang van iECK (het vervolg op liMBO), tijdens de netwerkbijeenkomst Informatiemanagers MBO. De keten bevat uitgeverijen, distributeurs, scholen en studenten. Qua systemen bevat deze keten dan contentsystemen, webshops, ELO’s, portals en student-administratie systemen. Daar moet de leerling aan de voorkant eigenlijk niets van merken. Spannende sport, dat keten-integreren.

Ervaringen tot nu toe:

  • Druk vanuit scholen op uitgeverijen om de keten werkend te krijgen heeft effect.
  • Financieel kunnen er voordelen zijn als je de hele keten goed inricht. Onder andere doordat er minder uren nodig zijn voor het beheer van allerlei gegevens en je als instelling niet zelf facturen moet innen bij studenten.

Het beoogde resultaat van het project is een beheerste implementatie van de ECK standaard voor distributie en toegang in VO en MBO. Verder nog aanvullende standaarden voor de uitwisseling van leerresultaten. Met als doel: meer gemak voor studenten en docenten.

 

Succes van een informatiemanager: Hoe meet je dat?

Ik ben vandaag op de netwerkbijeenkomst Informatiemanagers MBO. Alfons ten Brummelhuis opent met de vraag waar we ons eigen succes aan afmeten? Er volgt een korte vraagronde waarin van alles voorbijkomt. Ben je succesvol:

  • Als je doelen uit een jaarplan haalt?
  • Als je advies opgevolgd wordt?
  • Als je met een goed gevoel naar huis gaat? Of persoonlijke doelen bereikt?
  • Als je vereisten van de organisatie helder krijgt en besluitvorming ondersteunt?
  • Als je bruggen kunt bouwen en tolk kunt zijn?
  • Als je opdrachtgevers tevreden zijn?

En hoe maak je deze dingen smart? Hoe meet je de effectiviteit van een informatiemanager? Kennisnet wil en kan ons daar natuurlijk bij assisteren. 😉

Al met al in dit stadium meer vragen dan antwoorden. Terecht overigens en voer voor reflectie.