1.0 < Blackboard < 2.0

BB20

Dit stukje slaat eigenlijk niet alleen op Blackboard, maar op tevens op andere "corporate" LMS-en die docent/course centraal zijn. De manier waarop blackboard nu wordt ingezet is nogal Web 1.0. Er zal waarschijnlijk in LMS land wel wat gaan veranderen en meestal is dat in de richting van "Virtual Collaboration". Laat dat nu goed uitkomen als je o.a. "sociaal constructivisme" als uitgangspunt hanteert.

Blackboard zelf noemt deze (r)evolutie "Next Generation" en ik vond in de archieven van Willem Valkenburg hier al een berichtje over in 2005 (!). Is er nu helemaal niets mogelijk met web 2.0 toepassingen in Blackboard tot aan deze Next-Generation versie? Er zijn wel building blocks om wiki's en blogs te integreren, maar misschien kan het radicaler:

- Wat als een Course/Organisation in Blackboard niet genoemd wordt naar het vak of de opleiding, maar naar een persoon? En dan zowel studenten als docenten? Het vergt wat opschaling van servercapaciteit, maar wat zou er gebeuren als elke student een eigen omgeving heeft waar hij/zij de baas is? Waarvan hij zelf kan bepalen wie er toegang toe hebben en wie niet. Zou er dan meer on-line samengewerkt gaan worden?

- Wat als er een building block zou zijn die deze persoonlijke omgevingen laat "ranken"? Oftwel: als je de omgeving van een persoon opzoekt, je dan zou kunnen zien welke omgevingen (personen) hij als favoriet heeft? En nog verder: "anderen die deze als favoriet hebben, hebben ook ... als favoriet". Vormen 15.000 studenten en 1000 medewerkers dan genoeg "kritische massa" om een levendige online samenwerking op gang te brengen?

- Wat als de rol van een portfolio als elke student een eigen omgeving zou hebben, waarvan hij onderdelen voor de buitenwereld open kan zetten? Waarin hij medestudenten kan uitnodigen om samen te werken?

Behalve afspraken over delen van content waar je geen rechten van hebt, zie ik veel voordelen. Het is een manier om Blackboard "aan de studenten te geven" en te kijken hoe zij er mee aan de haal gaan. Misschien nog wel meer dan docenten...